interesse kenbaar maken voor de training Training Oog voor Interactie

Training Oog voor Interactie

Oog voor Interactie

 

Taalrijke Interactie in de kinderopvang 0-12
In de training Oog voor Interactie gaan professionals in KDV en BSO aan de slag met hun eigen interactie- en taalvaardigheid. Oog voor Interactie is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en het ROC van Amsterdam en is onderdeel van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Vanuit landelijk onderzoek naar de kwaliteit van de kinderopvang (ook BSO) door het NCKO, blijkt dat er nog veel verbeterd kan worden aan de taal- en interactievaardigdheden in het werken met kinderen. Een certificaat van deze training zal landelijk als waardevol gezien worden omdat je hiermee up to date bent in kennis en vaardigheden en je ook laat zien dat je steeds in ontwikkeling bent.

Video-feedback
In de training Oog voor Interactie staat het eigen leerproces centraal. Rode draad door de bijeenkomsten is het kijken naar jezelf aan de hand van korte filmfragmenten van interacties met kinderen in je groep. Uit onderzoek blijkt immers dat werken met video-feedback het beste leerresultaat oplevert. Samen met de trainer en de andere deelnemers kijk je gericht naar je eigen handelen en werk je aan het versterken van je taalgebruik en je interacties met anderen. Er wordt gewerkt vanuit een veilige sfeer, en er wordt gewerkt in kleine groepen. Er is ook veel aandacht voor de kwaliteiten van de medewerkers. De trainer heeft veel ervaring in het werken met beeldcoaching.

Opzet van de training
¥    Intake met trainer (inclusief digitale taaltoets op eigen locatie)
¥    6 groepsbijeenkomsten van 3 uur
¥    3 uur huiswerk na iedere bijeenkomst (verwerkingsopdrachten, eigen
      opnames maken)
¥    Bezoek van de trainer op je werk (na de 3e bijeenkomst)
¥    Eindopdracht
¥    Eindgesprek met trainer
De bijeenkomsten worden aangeboden in groepen van maximaal 12 deelnemers. Het praktijkbezoek en het eindgesprek zijn individueel.

Kennis over en oefenen met de zes interactievaardigheden
¥    Sensitieve responsiviteit
¥    Respect voor autonomie
¥    Structureren en leidinggeven
¥    Praten en uitleggen
¥    Ontwikkelingsstimulering (met daarbinnen de kinderlijke

      taalontwikkeling)
¥    Begeleiden van interacties tussen kinderen
De 6 interactievaardigheden worden concreet vertaald naar de verschillende leeftijdsgroepen. Je oefent met het herkennen en toepassen van de (deel)vaardigheden. Dit gebeurt zowel tijdens de bijeenkomsten als middels praktijkopdrachten. Er wordt extra aandacht besteed aan de drie laatste (educatieve) vaardigheden en de kinderlijke taalontwikkeling.

Kijken naar jezelf met anderen
Dit gebeurt door het maken en analyseren van opnames van eigen interacties in de praktijk. In de bijeenkomsten laat je zelfgekozen beeldfragmenten zien aan mededeelnemers en de trainer. Dit gebeurt in kleinschalige setting (duo's) en met behulp van concrete kijkvragen en uitgewerkte 'interactieschalen'. Hierbij wordt aandacht besteed aan een goede manier van feedback geven en een veilige sfeer. Tijdens de bijeenkomsten, tijdens het praktijkbezoek en tijdens het eindgesprek volgt en begeleidt de trainer de individuele voortgang van de deelnemers. In de laatste bijeenkomst presenteert de deelnemer de eigen groei.

Versterken eigen taalvaardigheid
De training is zeer taalrijk opgezet. Tijdens de bijeenkomsten en in het huiswerk wordt er voortdurend spelenderwijs een beroep gedaan op de vaardigheden spreken en gesprekken voeren, lezen en schrijven. Wanneer deze vaardigheden bij een deelnemer onvoldoende zijn is er extra ondersteuning mogelijk.

Positieve focus.
We helpen je om je kracht uit te bouwen. Tijdens de trainingsperiode wordt iedere deelnemer gecoacht door de trainer. De trainer bewaakt of iedereen voldoende leerkansen krijgt en neemt.

Materiaal
¥    Het boek/ebook 'Interactievaardigheden, een kindvolgende      benadering' (Strik, A & Schoemaker, J. (2018) Amsterdam: Reed Business.
¥    Filmpjes van pm-ers in actie
¥    Filmpjes die de deelnemers zelf maken in de praktijk
¥    Werkboek

Tijdsinvestering deelnemer
¥    Trainingsbijeenkomsten 6 x 3 uur = 18 uur
¥    Opnames maken, praktijkopdrachten uitvoeren 6 x 3 = 18 uur (deels in  werktijd)
¥    Taaltoets, coachingsgesprek, eindopdracht, eindgesprek: 5 uur

 

Totaal 41 uur