interesse kenbaar maken voor de training Individuele coaching van een kind

Individuele coaching van een kind

Het kan zijn dat u als professional niet goed ‘raad’ weet met het gedrag van een kind.

Elke professional heeft wel eens dat hij/zij situaties tegen komt zoals: een kind bijt net iets te vaak de andere kinderen, een kind praat nog niet terwijl het al wel de leeftijd voor heeft, een kind pakt net iets te vaak speelgoed af van andere kinderen en trekt, duwt en slaat met regelmaat andere kinderen, een kind is hyperactief, een kind heeft geen vriendjes in de groep.

Marte Meo kijkt niet vanuit deze problemen, maar kijkt vanuit de mogelijkheden en gaat van daaruit ‘bouwen’.


Marte Meo kan individuele kinderen in het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en basisschool begeleiden.

Hersenen registreren makkelijker problemen dan kleine successen. Zo worden kleine successen ondergesneeuwd en maak je hier niet optimaal gebruik van. Marte Meo leert de hersenen ‘andersom’ kijken. Middels het bekijken van videobeelden van interactie tussen de professional en het kind, wordt er gekeken waar de ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Vanuit de kleine successen gaan we verder aan de slag met nieuwe ontwikkelingsstappen.

Professionals  krijgen concrete handvatten waarmee zij aan de slag kunnen.