oog voor verbinding

Welkom op de site van Oog voor Verbinding.

 

NIEUW: Training 'Oog voor Baby's', erkend conform de Wet IKK.

 

 

Certificering 'Werken met Baby's' voor beroepskrachten.

 

In de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is besloten dat werkgevers vanaf 1 januari 2019 moeten investeren in specifieke scholing voor baby-opvang. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria (zie FCB website).

 

 

 

Training 'Oog voor Baby's':


Kracht van de training

  • Kindvolgende benadering
  • Degelijke en concrete uitwerking van de interactievaardigheden zowel in contact met baby's als met ouders
  • Plezierige en effectieve manier van werken met 'eigen' filmpjes
  • Aandacht voor ieders individuele groeiproces en voor collegiale feedback
  • Aanvullend materiaal voor gastouderopvang

 

Opzet

5 groepsbijeenkomsten rond de ontwikkelingsmijlpalen van de baby, de 6 interactievaardigheden, spel en ontdekken en communicatie met ouders

 

  • Vertrouwen opbouwen met baby en ouders
  • De individuele baby en de groep: individuele aandacht en gezamenlijkheid
  • Begeleiden met taal
  • Spel en onderling contact
  • De 6 interactievaardigheden in contact met ouders
 
1 Coachingsbijeenkomst: in kleine groepjes van 3 pm' ers met de trainer: eigen beeld kijken en bespreken met elkaar, leerdoelen vaststellen.
1 Eindgesprek: in kleine groepjes van 3 pm' ers, de trainer en de pedagogische coach: eigen beeld kijken en bespreken met elkaar, leerdoelen en vervolgstappen vaststellen met de pedagogische coach.
 
Materiaal
Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering, Strik, A, Schoemaker, J (2018). Reader met aanvullende literatuur.
 
Erkend certificaat
De training levert een certificaat 'Oog voor Baby's, van erkende bijscholing  in het kader van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. (IKK)

 

Voor een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met Magreet van Swol: info@oogvoorverbinding.nl