oog voor verbinding

Welkom op de site van Oog voor Verbinding.

 

Training 'Werken met Baby's'

 

Magreet van Swol is licentiehouder voor de training 'Werken met Baby's'.

 

Certificering 'Werken met Baby's' voor beroepskrachten.

 

In de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is besloten dat werkgevers vanaf 1 januari 2019 moeten investeren in specifieke scholing voor baby-opvang. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria (zie FCB website).

 

 

 

Doel van de training:

De training Werken met Baby's geeft pedagogisch medewerkers inzicht in hun invloed op het welbevinden en de ontwikkeling van baby's. Wat kan een pedagogisch medewerker doen om de kwaliteit van de baby-opvang te verhogen? Hoe kun je elke baby voldoende aandacht geven? Wat heeft de baby nodig om zich prettig te voelen in de groep? Daarnaast wordt aandacht besteed aan praktische aspecten zoals het dagprogramma, activiteiten, samenwerking in een team, contact met ouders en inrichting van de ruimte.

 

Voor meer informatie over deze training, kijk onder het kopje trainingen / werken met baby's.

 

Voor een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met Magreet van Swol: info@oogvoorverbinding.nl