interesse kenbaar maken voor de training Marte Meo basistraining - zesdaagse training

Marte Meo basistraining - zesdaagse training

Medewerker wordt opgeleid tot Marte Meo Practitioner

Dag 1: Presentatie over de basiselementen van Marte Meo

 


Dag 2: Initiatieven – Bevestigen – Selecteren – Ondersteunen - Structureren


De deelnemer neemt een film van ongeveer vijf minuten mee van zijn of haar eigen werksituatie. De film bevat een fragment van een professional en een kind in een speelsituatie. Het is ook mogelijk een fragment mee te nemen van een collega of van een van de ouders met het kind in vrij spel. Het filmmateriaal zal gebruikt worden voor het herkennen en benoemen van de initiatieven van het kind. De professional probeert zo informatie in te winnen omtrent specifieke stappen van de ontwikkeling van het kind, en hoe professionals deze ontwikkeling kunnen stimuleren in de dagelijkse communicatie en interactie met het kind.

 

 

Dag 3: Coöperatie – Het creëren van een emotionele band met een kind
Coöperatie


Film vijf tot tien minuten. Vandaag zullen we bestuderen hoe kinderen samen spelen, wat ze leren door samen te spelen en welke vaardigheden ze moeten hebben ontwikkeld om op een succesvolle manier met andere kinderen te spelen.


De deelnemer neemt een film mee waarin twee kinderen in vrij spel samen spelen, zonder professionals. Dit kan betrekking hebben op het samen spelen met speelgoed (bijvoorbeeld lego of poppen), maar er kan ook sprake zijn van het uitvoeren van een taak of een project dat ze samen moeten uitvoeren. Zorg er bij het filmen voor dat we goed kunnen horen wat de kinderen zeggen. Neem de kinderen zonodig mee naar een rustige ruimte om ze te filmen.


Het creëren van een emotionele band met een kind
De deelnemer neemt een film mee waarin er sprake is van emotie-uitwisseling of een film met de vraag; hoe kan ik op emotioneel level met dit kind een band creëren? Het fragment kan bestaan uit een één-op-één situatie tussen professional en kind, maar het kan ook een groepssituatie zijn. 

 

 

Dag 4: Positief leiden in een gestructureerde groepssituatie – Andersom denken


Positief leiden in een gestructureerde groepssituatie
De deelnemer neemt een fragment mee waarin een professional een groep leidt, bijvoorbeeld een activiteit of een groepsspel. Film hierbij drie minuten aan het begin, drie minuten uit het midden en drie minuten aan het eind.


De deelnemer brengt filmmateriaal mee van een eet- of kringsituatie waarbij professional en kind samen praten.

 


Dag 5: Ontwikkelingsproblemen


Wanneer je vragen hebt omtrent het gedrag van een specifiek kind, dan breng je hierover een fragment mee. Dit kan bijvoorbeeld gaan over hyperactief, verlegen of agressief gedrag, maar ook over een handicap of een vroege of late ontwikkeling. Ook kan het betrekking hebben op kinderen die moeite hebben met het samen spelen met andere kinderen.
Film zowel vijf minuten van gestructureerd als van vrij spel. In het vrije spel film je alleen het kind samen met een ander kind, er is geen professional bij betrokken. In de gestructureerde situatie film je een professional met een groep kinderen. Tenslotte film je een semigestructureerde situatie waarin een professional een spelletje doet met het kind. Samen zullen we tot een professionele diagnose komen.

 


Dag 6: Op eigen verzoek


De deelnemer kan naar eigen inzicht materiaal meenemen van situaties waar vragen over zijn.