interesse kenbaar maken voor de training Training Oog voor Baby’s

Training Oog voor Baby’s

In de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is besloten dat werkgevers vanaf 1 januari 2019 moeten investeren in specifieke scholing voor baby-opvang. Vanaf 2025 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby opvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. (zie website FCB).

Training 'Oog voor Baby's'

 

De kracht van de training

* Kindvolgende benadering

* Degelijke en concrete uitwerking van de interactievaardigheden zowel in contact met baby's als met ouders

* Plezierige en effectieve manier van werken met 'eigen filmpjes'

* Aandacht voor ieders individuele groeiproces en voor collegiale feedback

* Aanvullend materiaal voor gastouderopvang

 

Opzet

5 groepsbijeenkomsten rond de ontwikkelingsmijlpalen avn de baby, de 6 interactievaardigheden, spel en ontdekken en communicatie met ouders

 

* Vertrouwen opbouwen met baby's en ouders

* De indivuduele baby en de groep: indivudele aandacht en gezamenlijkheid

* Begeleiden met taal

* Spel en onderling contact

* De 6 interactievaardigheden in contact met ouders

 

1 coachingsbijeenkomst: in kleine groepjes van 3 pm' ers met de trainer: eigen beeld kijken en bespreken met elkaar, leerdoelen vaststellen. 

1 eindgesprek in kleine groepjes van 3 pm' ers met de trainer en de pedagogische coach: eigen beeld kijken en bespreken met elkaar, leerdoelen en vervolgstappen vaststellen met de pedagogische coach.

 

Materiaal

Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering (3e druk), A. Strik, J. Schoemaker (2018). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

 

Doelgroep

De training is voor alle pm' ers geschikt. Ik sluit aan bij de specifieke situatie van de organisatie waar ik de training verzorg.

Ook voor pm' ers die de training Oog voor Interactie 0-4 jaar gevolgd hebben, is er veel inhoudelijke verdieping.

 

Omvang

* 5 bijeenkomsten van 3 uur

* 1 coachingsgesprek, in kleine groepsjes van 3 pm' ers

* 1 eindgesprek, in kleine groepjes van 3 pm' ers

 

Erkend certificaat

De training levert een certificaat 'Oog voor Baby's' en staat op de FCB lijst van erkende babyscholing in het kader van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

 

Reacties medewerkers over de trainster:

* geeft jou waardering voor het werk wat je doet

* je wordt niet beoordeeld, maar er wordt naar jou geluisterd

* denkt goed mee

* geeft goede tips

* gaat dieper op het onderwerp in

* geeft je het gevoel dat je het goed doet

* neemt de tijd om dingen goed uit te spitten

* erg betrokken

* heeft voor iedereen aandacht

* legt alles zeer goed uit

* heeft goede tips die in de praktijk toegepast kunnen worden

* verteld duidelijk en interessant

* staat open voor leervragen

* open en eerlijk

* speelt goed in op vragen

* luisterend oor

* laat iedereen actief meedenken