interesse kenbaar maken voor de training Individuele coaching/begeleiding

Individuele coaching/begeleiding

Het kan zijn dat u als ouder soms niet goed ‘raad’ weet met het gedrag van uw kind.

Volgens de Marte Meo methode kan ik u begeleiden met een speciale hulpvraag over uw kind(eren).

Iedere ouder komt gedurende de opvoeding wel eens situaties tegen zoals: uw kind praat nog niet terwijl het al wel de leeftijd voor heeft, uw kind maakt dagelijks een strijd van momenten als: eten, tanden poetsen, naar bed gaan, aankleden en in de winkel.

Marte Meo kijkt niet vanuit deze problemen, maar kijkt vanuit de mogelijkheden en gaat van daaruit ‘bouwen’.


Middels videobeelden krijgt u concrete handvatten hoe hier me om kunt gaan.

Hersenen registreren makkelijker problemen dan kleine successen. Zo worden kleine successen ondergesneeuwd en maak je hier niet optimaal gebruik van. Marte Meo leert de hersenen ‘andersom’ kijken. Middels videobeelden kijken wij samen met de ouder waar de mogelijkheden zijn  en waar stapjes voor ontwikkeling. Vanuit de kleine successen gaan we verder aan de slag met nieuwe ontwikkelingsstappen.

Als eerste stap worden er drie filmopnames gemaakt van drie verschillende situaties in de thuissituatie. Vervolgens gaan we samen de clips bekijken, en hoe u verder kunt.