Ervaringen Willeke Ngobese

Ervaringen Willeke Ngobese

 

Een aantal maanden geleden ben ik begonnen met het werken volgens de Marte Meo methode. Een jongetje bij mij in de groep vertoonde moeilijk verklaarbaar gedrag en was vaak erg gefrustreerd. Ik wilde heel graag iets doen om dit gedrag te verbeteren en om dit jongetje te helpen.

Het resultaat van de Marte Meo methode was heel snel zichtbaar. Het jongetje voelde zich al snel begrepen en leek daardoor meer vertrouwen te krijgen in mij als 'begeleider'. Voor mij was het nieuw om alle acties van het kind te benoemen zonder daar verder invloed op uit te oefenen. Ik heb wel vaker geleerd om te kijken, te volgen en te benoemen, maar meestal stuurde ik het spel dan ook wel een beetje. Het was dus wel even wennen om alleen te kijken zonder echt mee te spelen, maar ik merkte al heel snel dat het jongetje het zo prettig vond dat ik er voor hem was en zo goed naar hem luisterde en keek.

De methode was ontzettend effectief, want al na een paar weken kwam het jongetje naar mij toe om bijvoorbeeld om hulp te vragen. Hij had echt het gevoel dat ik hem begreep en dat hij dus wat aan mij had. Dat was heel leuk en fijn om te ervaren. Het jongetje toonde minder frustraties en luisterde beter.

In mijn pedagogisch handelen heb ik vooral geleerd dat het heel goed helpt als je eerst naar een kind uitspreekt wat je ziet dat het kind doet of wil en daarna pas iets van hem of haar vraagt. Automatisch pas ik nu vaak de methode toe. Bijvoorbeeld bij het fietsen in de hal zou ik nu tegen een kind zeggen: ‘wat kun jij hard fietsen zeg, knap hoor, maar hier binnen is het wel een beetje gevaarlijk om zo hard te fietsen. Dan bots je tegen de andere kindjes hier, dus fiets nu maar zachtjes.’

Als ik nu een kindje met moeilijk gedrag zie, zie ik dat eerder als een uitdaging dan een probleem en wil ik graag helpen om dit kind een prettiger gevoel te geven.

Ik zou de Marte Meo methode zeker aan willen raden aan andere pedagogisch medewerkers, de methode heeft mij veel voldoening gegeven, doordat ik dit kind zo goed heb kunnen helpen zich te uiten en daardoor te ontwikkelen.

Ervaringen Sanne en Linda

 

Na ruim twee maanden training zien we dat we het volop in de praktijk kunnen hanteren en een grote meerwaarde geeft in de sociaal emotinele ontwikkeling van de kinderen. 

We waren al heel doordacht in ons handelen t.a.v. kinderen maar door Marte Meo staan we nog meer stil bij ons observeren, volgen en begeleiden. 

In het bijzonder richten wij onze praktijk op een kindje die belang heeft bij de begeleiding in de sociaal emotinele ontwikkeling.

Dit is in samenspraak en toezegging van ouders gegaan.

Door heel bewust te zijn van ons handelen en door de Marte Meo gespiegeld te krijgen in de training kunnen we een nog grotere ondersteuning bieden in de ontwikkeling van het desbetreffende kindje. Maar ook in de ontwikkeling van de andere kinderen. Het mooie is dat Marte Meo zich doorvoert. Zowel in de groep als in ons dagelijks leven. De bewustwording van je handelen vormt een grote bijdrage in de uitwerking.

Door naar ons zelf te kijken en een bewuste zelfreflectie terug te krijgen maken we het Marte Meo nog meer eigen en dit zien we terug op de groep.

Kijkend naar het desbetreffende kindje zien we al positieve ontwikkelings groei, zelfs in de korte tijd dat we hiermee bezig zijn.

Marte Meo stopt nooit en het is mooi dat we met de kennis die we nu hebben en door de deelname van de training die we nu krijgen ondersteuning kunnen geven aan het kind in het algemeen.

Een grote blijvende merwaarde is dat we Marte Meo zo eigen makendat het verweven raakt in onze visie en handelen.

De kennis die we opdoen blijft zitten en we tillen onze professie naar en hoger plan. Het geeft voldoening deze manier vanuit positief handelen uit te kunnen dragennaar de kinderen, ouders en naar elkaar.

 

Ervaringen Loes en Claartje

 

Afgelopen periode hebben wij kennis mogen maken met Marte Meo. Wij, als leerkrachten, hadden een aantal hulpvragen over hoe we het beste om konden gaan met bepaald gedrag. Magreet heeft ons hierbij geholpen middels Marte Meo. We hebben een aantal keer geflimd in de klas en dit heeft Magreet geanalyseerd. Dit heeft ze met ons besproken waardoor wij op en andere, positieve manier, naar het gedrag konden kijken. Dit zorgde ervoor dat wij ons heel bewust waren van ons eigen leerkracht gedrag en de invloed hiervan op de kinderen. We hebben veel geleerd van de begeleiding van Magreet en zijn heel blij dat Magreet ons hierbij heeft geholpen.