interesse kenbaar maken voor de training Training werken met baby’s

Training werken met baby’s

In de training gaat het over de vraag wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit van de babyopvang te verbeteren. Het accent ligt op de pedagogisch medewerker-baby interactie. De cursus is bedoeld om pedagogisch medewerker bewust te maken van de belangrijke rol die zij hebben in het welbevinden en de ontwikkeling van baby's.
De opvang van baby's brengt speciale vragen met zich mee of zij nu op een horizontale babygroep of verticale groep zitten. Hoe kun je in een groep elke baby genoeg aandacht geven? Wat heeft een baby eigenlijk precies nodig om zich prettig te voelen in het kinderdagverblijf? Welke activiteiten kun je met baby's doen?


Doel van de cursus

De cursus 'Werken met baby's' geeft pedagogisch medewerkers inzicht in hun invloed op het welbevinden en de ontwikkeling van baby's. Daarbij komen praktische aspecten aan bod, zoals de inrichting van de ruimte, het dagprogramma, de activiteiten, samenwerking in een team en het contact met ouders. 

 

De training is gekoppeld aan de thema's veiligheid en welbevinden en basiscommunicatie van het pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar. Veiligheid en welbevinden: de training maakt pedagogisch-medewerkers bewust van de specifieke kenmerken van een goede vertrouwde relatie tussen een opvoeder en een baby. Dit is de basis van emotionele veiligheid. Pedagogisch medewerkers leren een gezond pedagogisch klimaat te creëren en te voldoen aan de basisbehoeften veiligheid en uitdaging.

Basiscommunicatie: de training vertaalt de vier interactievaardigheden: emotionele veiligheid bieden, respecteren van de autonomie, structureren en grenzen stellen en informatie en uitleg geven, naar het werken met baby's.

 

Het reflecterend vermogen van de deelenemers wordt o.a. gestimuleerd door huiswerkopdrachten, feedback en eigen filmopnames.

 

De volgende onderdelen komen aan bod:

* Visie op baby's en baby-opvang

* Het bieden van emotionele ondersteuning

* Respect voor autonomie

* Structuur en continuiteit

* Zeggen wat je doet, benoemn wat je ziet

* Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties

* Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren

* Samenwerken met ouders en collega's: uitwisselen en afstemmen

 

Duur: Acht bijeenkomsten van 2,5 uur

 

Reacties medewerkers over de trainster:

* geeft jou waardering voor het werk wat je doet

* je wordt niet beoordeeld, maar er wordt naar jou geluisterd

* denkt goed mee

* geeft goede tips

* gaat dieper op het onderwerp in

* geeft je het gevoel dat je het goed doet

* neemt de tijd om dingen goed uit te spitten

* erg betrokken

* heeft voor iedereen aandacht

* legt alles zeer goed uit

* heeft goede tips die in de praktijk toegepast kunnen worden

* verteld duidelijk en interessant

* staat open voor leervragen

* open en eerlijk

* speelt goed in op vragen

* luisterend oor

* laat iedereen actief meedenken