interesse kenbaar maken voor de training Training ’t is Knap Lastig!

Training ’t is Knap Lastig!

Knap Lastig! Kinderen met een ontwikkelings- of gedragsstoornis in de buitenschoolse opvang.

De training Knap lastig! heeft als doel om pedagogisch medewerkers handvatten te geven om alle kinderen in een BSO een veilige en uitdagende omgeving te bieden waarin zij hun vrije tijd na school kunnen doorbrengen, ook de kinderen die als lastig of zelfs als 'knap lastig' worden ervaren. Pedagogisch medewerker in de BSO heeft vanuit de opleiding wel enige theoretische kennis over kinderen met specifieke stoornissen, maar mist de praktijkervaring met de wijze waarop ze met deze kinderen in een groep kan omgaan en hen kan ondersteunen. Het gaat hierbij niet alleen om kinderen met externaliserend en internaliserend gedrag, maar ook om gewoon lastig gedrag, gedrag dat positief te beïnvloeden is door pedagogisch medewerkers.

De deelnemer reflecteert binnen Knap Lastig middels besprekingen van de praktijkopdrachten. Na elke bijeenkomst is er een huiswerkopdracht en deze wordt gelijk in de bijeenkomst erop besproken met elkaar. Daarnaast is het boekje ‘T is Knap Lastig onderdeel van de cursus en de inhoud hiervan wordt bediscussieerd in de bijeenkomsten.